Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Số ký hiệu văn bản 17/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 17-qd.pdf