Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
Số ký hiệu văn bản 23/KH-VPUB
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 23-kh.pdf