Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 292/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 292-nq.pdf