Thực hiện công tác gia đình và Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 20/KH-VPUB
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện công tác gia đình và Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 20-kh.pdf