Về viêc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Số ký hiệu văn bản 197/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Về viêc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 197-qd.pdf
bieu-kem-197.pdf