Về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
Số ký hiệu văn bản 124/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 124-qd.pdf