Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024
Số ký hiệu văn bản 206/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 206-qd.pdf