Về việc Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 11/2023
Số ký hiệu văn bản 1981/VPUB-KSTTHC
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 11/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-1981.pdf.pdf