Kết quả thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Số ký hiệu văn bản 359/BC-VPUB
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 359-bc.pdf