Về việc phê duyệt dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025.
Số ký hiệu văn bản 2528/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2023
Ngày hiệu lực 26/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 2528.pdf