Kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 58/KH-VPUB
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 58-kh.pdf