Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội thảo khoa học cải thiện, nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 511/TB-VPUB
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội thảo khoa học cải thiện, nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 511-tb.pdf