Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu thoát nước chống ngập úng Trung tâm huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 2527/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2023
Ngày hiệu lực 26/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu thoát nước chống ngập úng Trung tâm huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2527.pdf