Về việc dừng thực hiện vĩnh viễn dự án Khu tập trung bí mật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Ký hiệu CH-02) và dự án Đường vào thao trường quân sự huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 2524/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2023
Ngày hiệu lực 26/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc dừng thực hiện vĩnh viễn dự án Khu tập trung bí mật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Ký hiệu CH-02) và dự án Đường vào thao trường quân sự huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2524.pdf