Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 354/BC-VPUB
Ngày ban hành 26/11/2023
Ngày hiệu lực 26/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 354-bc.pdf