Về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng, dự toán và cho phép thanh toán khối lượng hoàn thành của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 07 xã, 01 thị trấn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2501/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực 24/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng, dự toán và cho phép thanh toán khối lượng hoàn thành của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 07 xã, 01 thị trấn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 2501.pdf