Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2024
Số ký hiệu văn bản 2482/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2482.pdf