Về việc phê duyệt giá và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công vận hành, khai thác bến phà Nậm Ét, đường tỉnh 116, tỉnh Sơn La năm 2024
Số ký hiệu văn bản 2477/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt giá và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công vận hành, khai thác bến phà Nậm Ét, đường tỉnh 116, tỉnh Sơn La năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2477.pdf