Kết quả thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 348/BC-VPUB
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 348-bc.pdf