Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại bản Bắt thuộc xã Sặp Vạt và thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La” (trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 2470/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại bản Bắt thuộc xã Sặp Vạt và thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La” (trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2023)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 2470.pdf