Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 2460/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2460.pdf