Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
Số ký hiệu văn bản 2459/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2459.pdf