Thông báo kết quả xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04/TB-HĐXDSK
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 04.pdf