Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2023 UBND tỉnh khoá XV
Số ký hiệu văn bản 501/TB-VPUB
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2023 UBND tỉnh khoá XV
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 501-tb-vpub.pdf