Thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2025
Số ký hiệu văn bản 250/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 250-nq-hdnd.pdf