Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035
Số ký hiệu văn bản 2412/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2412.pdf