Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 144/BC-VPUB
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 144-bc-vpub.pdf