Kết quả thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 142/BC-VPUB
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 142-bc-vpub.pdf