Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 136/BC-VPUB
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 136-bc-vpub.pdf