Kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 133/BC-VPUB
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 133-bc-vpub.pdf