Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu C thuộc Quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000, giai đoạn 2020 - 2025.
Số ký hiệu văn bản 879/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu C thuộc Quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000, giai đoạn 2020 - 2025.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 879-qd-ubnd.pdf