Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 389/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2023
Ngày hiệu lực 18/03/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 389-qd-ubnd.pdf