Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Tiếp cận thông tin năm 2023
Số ký hiệu văn bản 390/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2023
Ngày hiệu lực 18/03/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Tiếp cận thông tin năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 390-qd-ubnd.pdf