Đánh giá việc giải quyết Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 1 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 62/BC-VPUB
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Đánh giá việc giải quyết Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 1 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm bc-62.vp.pdf
bieu-tong-hop-diem-danh-gia-cap-tinh-quy-1.2023.docx
phu-luc-1.docx
phu-luc-2.docx
phu-luc-3.docx