Thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 30/KH-VPUB
Ngày ban hành 19/03/2023
Ngày hiệu lực 19/03/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm kh-30.vp.pdf