Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2023
Số ký hiệu văn bản 26/KH-VPUB
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm kh-26vp.pdf