Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Số ký hiệu văn bản 07/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 07-2023-qd-ubnd.pdf