Về việc đưa 02 điểm mỏ: điểm mỏ cát bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn; điểm mỏ cát khu 2 thuộc bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh SơnLa
Số ký hiệu văn bản 316/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đưa 02 điểm mỏ: điểm mỏ cát bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn; điểm mỏ cát khu 2 thuộc bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh SơnLa
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm qd-316-ubnd.pdf