Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 06/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 06-2023.pdf