Quyết định về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 340/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 340_qd_ubnd.pdf