Nghị quyết về việc bổ sung khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 98/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bổ sung khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Dân Khôi
Tài liệu đính kèm 98_nq_hdnd.pdf