Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 51/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm 51.nq-bac-yen.pdf