Nghị quyết phân bổ điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm 46.nq-bac-yen.pdf