Về việc bãi bỏ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 308/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 308-qd-ubnd.pdf