Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 25/KH-VPUB
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25-kh-vp.pdf