Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 24/KH-VPUB
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm kh-24.vp.pdf