Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 260/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-260.pdf