Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ của các huyện, thành phố thời điểm tháng 12 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 251/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ của các huyện, thành phố thời điểm tháng 12 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm qd-251.pdf