Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 254/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-254.pdf