Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 249/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-249.pdf